Skip to main content

NMR Characterization of Self-Association Domains Promoted by Interactions with LC8 Hub Protein.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3929762
PubMed Central
by Feng, Liying; Li, Xue; Yu, Qian; Ning, Xianhui; Dou, Jinzhuang; Zou, Jiajun; Zhang, Lingling; Wang, Shi; Hu, Xiaoli; Bao, Zhenmin
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3929647
PubMed Central
by Li, Ye; Zhang, Xianren; Cao, Dapeng
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3834541
PubMed Central
by Wang, Fen; Liu, Min; Song, Baoxing; Li, Dengyun; Pei, Huimin; Guo, Yang; Huang, Jingfei; Zhang, Deli
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306829
PubMed Central
by Jamroz, Michal; Kolinski, Andrzej; Kmiecik, Sebastian
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103595
PubMed Central
by Isvoran, Adriana; Badel, Anne; Craescu, Constantin T; Miron, Simona; Miteva, Maria A
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116463
PubMed Central
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4077112
PubMed Central
by Souiai, Oussema; Guerfali, Fatma; Ben Miled, Slimane; Brun, Christine; Benkahla, Alia
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003812
PubMed Central
by Yano, Tomoki; Matsui, Takeshi; Tamura, Atsushi; Uji, Masami; Tsukita, Sachiko
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840929
PubMed Central
by Kuhn, Michael; Szklarczyk, Damian; Pletscher-Frankild, Sune; Blicher, Thomas H.; von Mering, Christian; Jensen, Lars J.; Bork, Peer
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3964996